Verzekering/vergoeding voor oefentherapie Mensendieck

Vanaf het jaar 2008 geldt: iedereen tot 18 jaar krijgt een ruime vergoeding voor oefentherapie vanuit de basisverzekering. Personen vanaf 18 jaar krijgen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
Het is afhankelijk van uw verzekering hoe ruim deze vergoeding is. Kijk bij twijfel in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Chronische aandoeningen: de eerste 9 zittingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf zitting 10 krijgt u vergoeding uit de basisverzekering.
Voor alle duidelijkheid: oefentherapie valt onder de REGULIERE paramedische beroepen (net als fysiotherapie). Er is dus geen sprake van alternatieve geneeswijze.
BELANGRIJK: kijk voor aanvang van uw behandeling in uw polis hoeveel behandelingen er door uw verzekeraar vergoed worden!
Kwaliteit

Sinds enkele jaren is het geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) verplicht voor alle paramedische beroepen in de 1e lijn. Uiteraard voldoen wij ook aan deze eis.
Dat betekent dat u verzekerd bent van goed bijgeschoolde oefentherapeut, die behandelt volgens de richtlijnen van onze beroepsvereniging (VvOCM).
Directe Toegang Oefentherapie (DTO)

Vanaf 1 juli 2008 heeft u voor Oefentherapie geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig. U kunt dan bij klachten direct contact opnemen met een oefentherapeut Mensendieck. Ook kunt u een afspraak maken als u graag klachten wilt voorkomen door bewuster te gaan bewegen. Er vindt dan tijdens de eerste afspraak een "screening" plaats; er zal nagegaan worden of uw klachten inderdaad behandelbaar zijn door een oefentherapeut Mensendieck of dat het verstandiger is uw (huis)arts te raadplegen. Mocht het zo zijn dat u bij oefentherapie op de goede plek bent, dan kan de behandeling meteen starten.