Oefentherapie Mensendieck in de huidige praktijk

De oefentherapeut Mensendieck behandelt klachten die te maken hebben met houding en beweging. Pijnklachten aan spieren en gewrichten ontstaan vaak door een verkeerde houding of door belastende bewegingen. Oefentherapie Mensendieck kan deze klachten behandelen of helpen voorkomen. Oefentherapie Mensendieck is erop gericht de patiënt bewust te maken van zijn houdingen en bewegingen in het dagelijks leven. Therapeut en patiënt kijken samen naar de lichaamshouding van de patiënt en zijn dagelijkse bewegingen. We onderzoeken de klacht in relatie tot het bewegingspatroon van het hele lichaam. Met behulp van bewegingsadviezen en middels oefeningen worden nieuwe vaardigheden aangeleerd. Inzicht en nieuw of aangepast bewegingsgedrag helpen de klacht te verminderen, vaak te verhelpen en mogelijk in de toekomst te voorkomen. Het doel is om op eigen wijze, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van het lichaam en de omstandigheden, zo optimaal mogelijk te bewegen.
Oefentherapie Mensendieck
  • is actief. De therapeut begeleidt, de patiënt oefent in de praktijk en zo mogelijk thuis. Nieuwe vaardigheden worden in het dagelijks leven geïntegreerd.
  • sluit aan bij de individuele patiënt en zijn/haar hulpvraag.
  • is praktisch, direct bruikbaar en laagdrempelig.
  • heeft een langdurig effect.
  • helpt u om u bewust te laten worden van uw manier van bewegen.
Dit bewustwordingsproces gaat via denken, inzicht verkrijgen in bewegingsprincipes, en het voelen en doorvoelen van bewegingen. Ook gebruiken wij spiegels, omdat kijken naar de eigen houdingen en bewegingen verhelderend en leerzaam is. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van een spiegel doen we het zonder.