Psychosomatiek

Bij een oefentherapeut Mensendieck komen mensen met lichamelijke klachten. Vaak zijn dat klachten die verklaard kunnen worden door een ongunstige belasting of aandoening van het bewegingsapparaat. Die klachten hebben dan een lichamelijke oorzaak.

Sommige klachten zijn echter meer symptomen en hebben geen lichamelijke, maar een psychosociale oorzaak. De oorzaak van de klacht ligt dan in de manier van denken, de omgeving of levensgeschiedenis en de manier hoe je daar mee omgaat. Het lichaam reageert dus op prikkels of moeilijkheden. Dat zien we bij allerlei spannings- en stressklachten. Voorbeelden hiervan zijn: spierspanningshoofdpijn, hyperventilatie, angst- en paniekaanvallen, overspanning, burnout, chronische vermoeidheid of pijn, fybromyalgie, stressgerelateerde schouder- en rugklachten etc. Ook klachten die we niet direct begrijpen en niet kunnen verklaren, hebben vaak baat bij een psychosomatische aanpak.

Onder de psychosomatiek vallen ook lichamelijke klachten die weer psychosomatische klachten geven; die noemen we somatopsychische klachten.
Binnen de psychosomatiek is er aandacht voor de klacht en die wordt behandeld. Maar we gaan ook op zoek naar de veroorzakers van die klacht. Soms is het al verhelderend voor de patiënt om zich bewust te worden van de relatie tussen de klacht en veroorzaker(s) van de klacht, soms is het nodig om zowel de klacht als de veroorzaker van de klacht te behandelen. Dat betekent dat de psychosomatische oefentherapie een integrale therapie is. Het gaat over denken, voelen en doen.

Psychosomatische oefentherapie is een verbijzondering van de oefentherapie Mensendieck/Cesar. Deze overbrugt het gebied tussen de lichamelijke en de geestelijke gezondheidszorg. Indien nodig wordt geadviseerd zich door te laten verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg.