Diagnoses bij oefentherapie Mensendieck Utrecht

Voor de patiënt zijn vooral de symptomen duidelijk. De achterliggende oorzaak is vaak lastiger te achterhalen.
Enkele diagnoses van klachten en aandoeningen waarbij wij mogelijk kunnen helpen:

Algemeen

lage rugklachten, met en zonder uitstraling
nek- en schouderklachten
hoofdpijn
verbetering houding/beweging
werkgerelateerde klachten
ademhalings-, spannings- en stressklachten
gevolgen van chronische aandoeningen
heup- en knieklachten

Neurologie, orthopedie, reumatologie, onder andere:

Hernia
CVA
M.S.
Parkinson
Osteoporose
Reumatoïde artritis
Fybromyalgie

Speciaal in deze praktijk:

psychosomatiek (geregistreerde verbijzondering), waaronder spannings- en stressgerelateerde klachten
incontinentieklachten
zwangerschapsklachten en bekkenklachten na de bevalling
chronische pijn en ‘onbegrepen’ klachten
U kunt bij ons terecht met een verwijzing van de huisarts of specialist. Het is tegenwoordig ook mogelijk om direct contact op te nemen met de oefenthera-peut, dus zonder tussenkomst of doorverwijzing van de arts. Als u twijfelt of nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op voor meer informatie of uitleg.